Aanmelding

Momenteel is de wachtlijst gesloten.

Wanneer je een afspraak wilt maken kun je je aanmelden door een mail te sturen naar info@psymedi.nl.

Na aanmelding zal ik binnen een week (telefonisch) contact met je opnemen om de aanmelding te bespreken en te bekijken of de vraag/problematiek passend is binnen de praktijk. Aansluitend zal er een afspraak gemaakt worden of word je op een wachtlijst geplaatst. Direct aansluitend aan de eerste afspraak, start de behandeling.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons als zorgaanbieder of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar gaat dan op zoek naar een andere praktijk met kortere wachttijd.  De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

​Indien je je als nieuwe cliënt(e) bij Psymedi aanmeldt voor behandeling, willen wij je er op attenderen dat Psymedi pas een behandelovereenkomst met je aangaat op het moment dat deze met wederzijds goedkeuren getekend is. Mocht je in de tussentijd vragen hebben omtrent je psychische gezondheid, adviseren wij je om contact op te nemen met uw huisarts.