Kwaliteit, regelgeving en klachten

BIG registratie

Ik sta geregistreerd in het BIG-register en ben daarmee wettelijk bevoegd om mijn werk als Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut te mogen uitvoeren. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.

Klinisch Psycholoog BIG nummer: 79065424325

Psychotherapeut BIG nummer: 99065424316

Inhoudelijke kwaliteit

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP), lid en tevens supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT), senior schematherapeut en lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Daarnaast neem ik deel aan verschillende intervisie-groepen waarin we lopende behandelingen anoniem met elkaar bespreken om de kwaliteit te verbeteren.

Ik ben gevisiteerd door de LVVP, zie hier mijn visitatiecertificaat.

Kwaliteitsstatuut

Via deze link kun je mijn kwaliteitsstatuut bekijken

Regelgeving

WGBO en AVG

In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staan bepalingen over de behandelrelatie, geheimhouding van gegevens en rechten op informatie en inzage en rechten bij klachten.

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens.

Als BIG-geregistreerd Klinisch psycholoog, psychotherapeut houdt ik mij aan deze regelgeving.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-gespecialiseerde-ggz/wetten-regels-beroepscodes/

Praktijkreglement

De precieze werkwijze over de omgang met privacy, gebruik van dossier en werkwijze binnen de praktijk vind je in het praktijkreglement. Deze kun je via deze link bekijken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de behandeling of mijzelf, stel ik het erg op prijs dat je dit kenbaar maakt. We kunnen dan samen hierover in gesprek om te bekijken wat er speelt en wat er nodig is. Een gesprek werkt vaak verhelderend. Mocht dit gesprek de onvrede echter niet wegnemen, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Als hiermee de klacht niet verholpen is of kan in jouw situatie niet verwacht worden dat je de klacht met mij en/of de klachtenfunctionaris kan bespreken, dan kun je contact opnemen met een geschillencommissie. Via onderstaande link komt u bij de klachtenregeling van de LVVP, inclusief contactgegevens van de klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/