Tarieven en vergoedingen

Verzekerde zorg

Na een verwijzing van de huisarts voor gespecialiseerde GGZ-zorg, wordt psychotherapie in elk geval ten dele vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van het type polis dat je hebt (restitutie of natura polis) en je zorgverzekering, wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.

De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties (diagnostiek of behandeling) waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld. Voor 2022 heeft de praktijk een contract met een aantal verzekeraars. De behandeling hiervan wordt maandelijks volledig, rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar, vergoed. Mits je een verwijzing heeft van de huisarts. Je betaalt alleen je eigen risico. Psymedi heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Menzis, waaronder ook Anderzorg, PMA, HEMA, vink vink
 • Caresq, waaronder ook Aevitae, Eucare
 • ASR, waaronder ook Ditzo
 • Eno, waaronder ook Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg
 • Zorg & Zekerheid waaronder ook AZVZ
 • DSW waaronder ook Stad Holland en In Twente, SZVK
 • Zilveren kruis Achmea waaronder ook Ziezo, FBTO, prolive, Aon, Interpolis, de Friesland
 • VGZ waaronder ook IZA, IZZ, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, MVJP, UMC, Unive, ZEKUR, United Consumers
 • ONVZ waaronder ook VVAA, PNO en Jaaah (contract vanaf 1-4-2022)

Met de onderstaande zorgverzekeraars zijn geen contracten afgesloten. In dit geval betaalt u zelf eerst de maandelijkse rekening.

 • CZ waaronder ook Nationale Nederlanden, Ohra, Just CZ

De tarieven zijn (gebaseerd op tarieven NZA):

 • behandeling (45 minuten) € 159,85
 • diagnostiek (45 minuten) €189,47
 • diagnostiek (60 minuten) €216,23.

Via restitutie krijg je een deel van dit bedrag terug via uw verzekering. Met een naturapolis krijg je ongeveer 60/70% terug van uw verzekeraar. Met een restitutiepolis krijg je over het algemeen meer van uw verzekeraar vergoed. Het wordt sterk geadviseerd de precieze bedragen goed na te vragen bij uw verzekering om niet achteraf voor verrassingen te komen staan.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De diagnose wordt tijdens de intake in overleg met je vastgesteld.

Aanvullende kosten

Eigen risico

Elk jaar zal de zorgverzekeraar eerst je eigen risico aanspreken wanneer je gebruik maakt van zorg. Dit eigen risico bedraagt in 2022 385 euro (mits je dit niet zelf verhoogd hebt). Houd er dus rekening mee dat wanneer je nog geen zorg vergoed hebt gekregen in dit jaar, de zorgverzekeraar eerst dit bedrag zal inhouden op de vergoeding.

Niet vergoede zorg

Bepaalde diagnoses worden door de zorgverzekeraar niet vergoed, het gaat om de volgende classificaties: Aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Voor niet-vergoede zorg en voor zelfbetalers wordt een tarief van 117,33 euro per sessie gehanteerd (OZP-tarief).

No-show tarief

Wanneer je niet naar een geplande afspraak kan komen, dien je je minstens 24 uur van tevoren af te melden per telefoon of e-mail. Voor het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder tijdige afmelding geldt een no-show tarief van 60 euro. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed en zul je zelf moeten betalen.

Als je niet kan komen vanwege corona-klachten of corona-regels, kan de afspraak omgezet worden naar een beeldbelafspraak.