Voor wie

Ik werk met mensen van 18 jaar en ouder die door de huisarts zijn verwezen voor specialistische gezondheidszorg bij voorbeeld voor angststoornissen, psychotrauma, stemmingsproblematiek of somatische symptoomstoornis.

Aangezien ik als zelfstandige werk, is het belangrijk dat je voldoende hebt aan wekelijkse gesprekken.

Wanneer er meer nodig is of er sprake is van crisisgevoeligheid, suïcidaliteit, psychotische problematiek, verslavingsproblematiek en/of huidig delict gedrag dan is behandeling binnen deze praktijk niet geschikt

Specifieke doelgroepen

Psycho-oncologie

Het hebben van kanker kan veel teweeg brengen. Het vereist veel veerkracht en aanpassingsvermogen om met de veranderde situatie om te gaan. Voor jezelf maar ook voor de omgeving. Hierdoor kun je last hebben van gevoelens van somberheid, verdriet, angst, stress en andere heftige emoties. Deze gevoelens komen vaak voor. Als de klachten langere tijd blijven bestaan of je er veel last van hebt kan het raadzaam zijn hiervoor hulp in te schakelen. Als er meer nodig is voor aanpak van de klachten omdat er bijvoorbeeld sprake is van complexe of hardnekkige klachten dan kan een uitgebreidere behandeling binnen Psymedi passend zijn. We bekijken samen goed wat er voor nodig is om je grip en evenwicht weer terug te vinden.

Chronische ziekten

Het hebben van een chronische ziekte als Multiple sclerose (MS), Diabetes Mellitus (DM), COPD, of andere chronische ziekte of klachten kan erg lastig zijn. Het om leren gaan met de blijvende beperkingen als gevolg van je ziekte vergt veel van je. Op vele vlakken moet je je aanpassen en loop je tegen grenzen aan. Hierdoor kun je last krijgen van psychische problemen als angst- en stemmingsklachten en veel moeite ervaren om je leven weer op de rit te krijgen. De behandeling zal gericht zijn op hoe jij als persoon hier goed mee om kunt gaan en wat jij nodig hebt om een nieuwe balans te vinden.

Psychotrauma

Als je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, als bijvoorbeeld een verkeersongeval, opname op de IC of andere levensbedreigende situatie die niet (goed) verwerkt is, dan kun je een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelen. Hierbij horen klachten als herbelevingen aan het trauma, nachtmerries, slaapproblemen, onrust, prikkelbaarheid, concentratieverlies en vermoeidheid. Het trauma kan door middel van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) aangepakt worden.

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan ben je vaak al na enkele sessies in staat om je dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij langdurig trauma en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.