Wachtlijst

De wachtlijst is momenteel ongeveer 12 weken. Voor VGZ is er een aanmeldstop tot 01-01-2023.