Werkwijze

Telefonische screening

Na aanmelding vindt eerst een telefonische screening plaats. Hierin wordt besproken of de problematiek passend lijkt te zijn binnen de praktijk. Ook zal gekeken worden naar praktische zaken als de vergoedingen en de verwijzing van de huisarts.

Intake / diagnostiek fase

De diagnostiekfase bestaat over het algemeen uit een drietal gesprekken, waarvan het eerste gesprek 60 minuten duurt en de vervolggesprekken zijn 45 of 60 minuten.

In het eerste gesprek zullen we kennismaken, zaken bespreken rondom betalingen, privacy en toestemming en we maken ook een start met het verkennen van de klachten, problemen en je achtergrond. Voorafgaand of na afloop van het eerste gesprek wordt gevraagd om thuis een aantal vragenlijsten in te vullen die later besproken zullen worden. In het tweede (en evt. derde) gesprek wordt dieper ingegaan op je persoonlijke geschiedenis, je huidige situatie, het ontstaan van je klachten en wat je al hebt gedaan om je klachten te verminderen. Af en toe kan het nodig zijn om extra onderzoek te doen naar je klachten, dit zal dan met je besproken worden. Eveneens wordt bekeken hoe het voor jou voelt om de behandeling met mij aan te gaan en of je voldoende ‘klik’ ervaart om de behandeling te starten.

Vervolgens stel ik een behandelplan op. Hierin staat de diagnose en het plan van aanpak voor de behandeling. Ook kan het zo zijn dat ik na de intakefase of tijdens evaluatie-momenten in de behandeling, een behandeling elders indiceer. In dat geval zal ik dit met je bespreken, waarna je wordt terugverwezen naar de huisarts of door wordt verwezen naar een andere zorgaanbieder.

Behandeling

De behandeling bestaat uit sessies van 45 of 60 minuten, afhankelijk van de soort behandeling. In het begin zullen deze vaak wekelijks plaatsvinden en later soms minder frequent. De behandeling zal op maat worden aangeboden, waarbij aandacht is voor je persoonlijke proces. Naast de klachten en problematiek zal eveneens gekeken worden naar sterke kanten als persoonlijke veerkracht.

Er wordt gewerkt met bewezen effectieve behandelmethoden als cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye movement en reprocessing (EMDR), Acceptance and commitment therapy (ACT) en Schema Focused Therapy (SFT).

Er wordt eveneens gewerkt met ehealth modules en het is mogelijk om de gesprekken digitaal te hebben d.m.v. een digitaal consult via beeldbellen.

Meer informatie over deze behandelvormen:

Cognitieve gedragstherapie

EMDR

Acceptance and commitment therapy

Schema Focused Therapy

Rommen

GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten te vragen bij aanvang van de behandeling, tussentijds en aan het eind van de behandeling digitale vragenlijsten te laten invullen. Dit wordt een ROM-meting genoemd en met deze metingen kan meer zicht komen op het effect van de behandeling op de klachten.